Vlaďka Křenková – cimbál, klavír

Vlaďku od dětství provází dva nádherné nástroje – cimbál a klavír. Tyto nástroje i jejich metodiku studovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži (R. Děcká, H. Zahradníčková).

Od roku 2012 se věnuje soukromé hudební výuce v Praze a zabývá se vzděláváním dětí i dospělých. V roce 2018 založila hudebně-vzdělávací studio Hravá Hudebka, v němž společně s dalšími lektory realizuje hudební kurzy a kroužky (pro všechny věkové kategorie) a příměstské tábory. Pro prohloubení pedagogických znalostí studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy.

Nedílnou součástí jejího hudebního života je působení v Cimbálové muzice Milana Broučka a v Triu CIMBALOM.

Ráda svou hudbou potěší také seniory, děti i snoubence při svatebních obřadech.